Kristian E. Vik

LI.
FB.
IG.
Følg oss

Kristian E. Vik er rådgiver med hovedvekt på strategi- og konseptutvikling innen det grønne skiftet. Han har spesialisert seg innen fornybar energi og hydrogen, og har hatt flere lederroller, blant annet som generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

Kristian har dybdekunnskap om utvikling av hydrogenteknologi både nasjonalt og internasjonalt, innen veitransport, energisystem, alternative energibærere, industri og maritim sektor.

Tidlig i karrieren jobbet Kristian E. Vik som elektriker ved verft langs norskekysten. De siste ti årene har han bygd relasjoner og et sterkt nettverk i samspillet mellom FoU-sektoren, offentlig sektor, næringsliv og politikk for økt bruk av hydrogen som energibærer i transport- og energisystemet.

Foruten elektrikerutdanning har Kristian en Master of Arts of Society, Science & Technology Studies (ESST-programmet) fra Universitetet i Oslo og en bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Kristian er lidenskapelig musikkinteressert, og har spilt trommer i flere band. Han har slukt mange mil på ski i Oslomarka, og er i ferd med å legge flere bak seg i den flotte Sunnmørsnaturen etter å ha flyttet hjem fra storbyen. Med nytt hus ved sjøen skal han ta opp igjen vindsurfingen til sommeren.

KONTAKTINFO

Kristian E. Vik

Rådgiver

Mob: +47 951 83 350

Mail: kristian@doxacom.no