BarentsWatch

Tjenester: Strategi, PR, merkevarebygging

Hav av kunnskap

Ved lansering av portalen BarentsWatch i 2012, stod Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og Utenriksminister Jonas Gahr Støre for den offisielle åpningen av BarentsWatch. Doxacom, ved Øyvind Olsen, støttet BarentsWatch i forberedelsene og gjennomføring av lanseringen, et arbeid som blant annet innebar å bygge opp og balansere forventningene – både blant de involverte og blant målgruppene.

Øyvind har siden vært engasjert som rådgiver for BarentsWatch, i en periode som fungerende kommunikasjonsansvarlig. Arbeidet har bestått av alt fra planlegging og forberedelser av konferanser og lansering av tjenester, lede videreutviklingen av den grafiske profilen, til å støtte opp om administrative og strategiske prosesser opp mot samarbeidspartnerne og oppdragsgivere på etats- og departementsnivå. Sentrale oppgaver har vært utvikling av BarentsWatch målstruktur for perioden 2014-17, arbeidsplaner for 2014 og 2015, kommunikasjonsstrategier og årsrapport.