BLISEA - Secure Electronic Archive

Tjenester: Strategi, branding, profil

På grunn av at risikoen involvert i maritime operasjoner har økt, må mannskapet på de utallige skip og andre enheter rundt om på verdens hav gå gjennom flere sjekklister hver dag hele året. Dette summerer seg opp til en masse papirarbeid ... eller kanskje ikke.

Takket være ny teknologi er det mulig å overføre manuelle sjekklisteoperasjoner til digitale løsninger.

Med BLISEA elektronisk arkiv, kan mannskap, rederier og kontraktører kontrollere at alle sjekklister er gått gjennom på rett sted, til rett tid og med relevante data.

For BL Innovation har Doxacom utført strategi- og konseptutvikling for selskapets unike digitale sjekklistesystem BLISEA. Vi har utviklet BLISEAs budskapsplattform, og vi har gjennomført tiltak som design av nettside, salgspresentasjon, retningslinjer for grafisk profil og en liten salgsfolder. 

Målgruppene for markedstiltakene har vært potensielle brukere av BLISEA - befraktere, rederi og mannskap om bord i skip og installasjoner verden over. 

www.blisea.no