Blue Maritime Cluster - Global Centre of Expertise

Tjenester: Havromsidentitet, slogan

Blue Maritime Cluster - Global Centre of Expertise (GCE) er en massiv nasjonal satsing på de mest globalt rettede og vekstkraftige næringsklyngene i Norge. På grunn av sin sterke posisjon i verden innen avanserte blå marine operasjoner har den maritime klyngen på Møre fått status som GCE. Klyngeprosjektet Blue Maritime Cluster drives av ÅKP.

Oppdraget denne gangen var avgrenset til å utvikle et slagord eller en kort setning og en visuell fremstilling som gir bud om mulighetene knyttet til havet og fremtiden. Viktige stikkord for Blue Maritime Cluster var maritim klynge, teknologi, innovasjon og bærekraft.