Inpower

Tjenester: Strategi, PR, merkevarebygging

Inpower endret navn fra Norpropeller til Inpower i 2010. I navneendringsprosessen var målet å etablere et differensierende navn som støttet opp under selskapets hovedbudskap ”innovative power solutions”. Under utviklingen av navnet og profilen var det også viktig å skape assosiasjoner  til ”kraft”, ”integrasjon”, ”innovasjon” og ”ressursbesparelser”. 

Inpower er et teknologiselskap som utvikler og eier patenter innenfor energieffektiviserende løsninger, i hovedsak ved hjelp av permanentmagnet teknologi. I forbindelse med Inpowers lansering av sin patenterte løsning for elektrisk fremdrift av skip, Phidrive, bidro Doxacom med forberedelser av pressemeldinger og håndtering av media.

Doxacom har i nært samarbeid med Trolltegn utviklet kommunikasjons- og merkevarestrategier for posisjonering av Inpower og Phidrive, inkludert planlegging og gjennomføring av ulike tiltak som film, visualiseringer, messer, annonser og pressemeldinger.

Doxacom støtter Inpower med jevne mellomrom med håndtering av media og foredling av budskap.

"Innovative power solutions"