Island Offshore

Tjenester: Research, manus

På oppdrag fra Island Offshore produserte Fuglefjellet i 2010 en presentasjonsfilm av Subsea Construction Fartøyet “Island Enforcer”. Island Offshore med sine samarbeidspartnere ønsket å benytte filmen som en promotion video overfor markedet, og da spesielt amerikanske oljeselskap. Som en del av prosjektet ble det lagt mye ressurser i å utvikle gode salgsargumenter for fartøyets spesialfunksjoner. Øyvind Olsen var ansvarlig for research og manus for filmen.

"Leader in advanced marine operations"