Langset

Tjenester: Strategi, merkevarebygging, konseptutvikling

Øyvind Olsen utviklet kommunikasjonsstrategien under Fuglefjellets revitalisering av Langsets markeds- og rekrutteringskonsept ”The team made for you”. Oppdraget bestod i å utvikle en tydeligere kommunikasjon av Langsets tilbud overfor markedet, samt å friske opp selskapets eksisterende rekrutteringskonsept ”The team made for you”. Konseptet var bygd opp rundt Kurt Asle Arvesen, en av verdens mest erfarne profesjonelle syklister. Langset har samarbeidet med og støttet Arvesen siden han var en ung og lovende syklist.

”The team made for you”