Maritime Operations

Tjenester: Identitet, posisjonering, pedagogisk mateteriell

Maritime Operasjoner AS er et heleid datterselskap av Høgskolen i Ålesund, som driver maritim kursvirksomhet for offiserer og mannskap i offshore- og handelsflåten.

Maritime Operasjoner tilbyr kurs ved flere kurssteder:

  •       Høgskolen i Ålesund
  •       Norsk Maritimt Kompetansesenter
  •       Fosnavåg Ocean Academy

Vi har bistått Maritime Operasjoner med grafisk profil og identitet. Vi har laget kursmateriell og maldokumenter for å profesjonalisere presentasjoner og instruksjonsmanualer for den maritime kursavdelingen.