Ocean Talent Camp

Tjenester: Prosjektledelse, branding, konseptualisering, mediehåndtering

Ocean Talent Camp er realiseringen av en drøm om å bygge en felles identitet og omdømme for de havbaserte næringene. Gjennom én felles omdømmestrategi får vi sterkere gjennomslagskraft blant de unge. Det handler om å påvirke valg av utdanningsløp på et tidlig tidspunkt, og gi ungdommene smaken på en framtidsbølge de kan gjøre til sin. 

Ocean Talent Camp er en felles satsing av aktørene i de norske havbaserte næringene med formål om å sette fokus på utdanningsvalg og karrieremuligheter. Målgruppen er ungdomsskoleelever og elever fra videregående skole som skal få lære om og oppleve alle utdanningsmuligheter og yrkesvalg som finnes i de havbaserte næringene. 

Doxacom Public Relations har hatt en overordnet rolle med konseptualisering, utvikling av pedagogisk opplegg for lærere, elever og bedrifter. Vi har også deltatt i innsalget av konseptet ovenfor næringen, opplæring og implementering mot skoler, samt prosjektledelse, koordinering og bearbeiding av informasjon. Ocean Talent Camp er et stadig pågående prosjekt som er voksende og i utvikling. I år har vi også stått for revitalisering av profil, design og struktur av nettportal og videreutvikling av pedagogisk budskap.

Se også: oceantalentcamp.no