ODIM

Tjenester: Strategi, PR, merkevarebygging

Øyvind Olsen var kommunikasjonsdirektør i børsnoterte ODIM ASA fra 2006 til 2010 hvor han hadde ansvar for informasjon og markedskommunikasjon, samt operative investor relations-oppgaver.

DEEP KNOWLEDGE

Som børsnotert selskap var en av de viktigste oppgavene i startfasen å profesjonalisere måten selskapet kommuniserte internt og eksternt mot målgruppene investorer, kunder, samfunn, ansatte og potensielt ansatte. Selskapet hadde et stort behov for å posisjonere seg som et teknologiselskap i vekst, med unik kompetanse innen det lovende dypvannsmarkedet. Posisjonen som verdensledende innen håndteringsutstyr for seismikkindustrien skulle befestes.

Slagordet og merkevarekonseptet DEEP KNOWLEDGE er et av resultatene fra denne prosessen. Begrepet viser til den inngående teknologikunnskapen i selskapet, samt den unike posisjonen selskapet hadde innen dypvannsmarkedet. ODIM ble kjøpt av Rolls-Royce i begynnelsen av 2010.

DYPVANNSMARKEDET

ODIM har siden begynnelsen av 2000-tallet utviklet den såkalte ODIM CTCU-teknologien fra å være et system for håndtering av ømtålige sjøkabler, til et å bli et håndteringssystem for syntetisk fibertau. Dette har gjort ODIMs kunder i stand til å installere undervannsmoduler på ekstreme havdyp.

I 2009 lanserte ODIM det banebrytende ODIM Smart AHTS konseptet der tradisjonelle ankerhåndteringsvinsjer om bord i ankerhåndteringsfartøy er erstattet av en ODIM CTCU dypvannsvinsj. Dette er en unik løsning som imøtegår krav til sikrere og mer kostnadseffektive dypvannsoperasjoner, samt betydelig redusert utslipp av CO2 og NOx. Sentralt i kommunikasjonsstrategien var utvikling av kost-nytte-argumentasjon i samarbeid med FoU- og salgsansvarlige i ODIM.

"Deep knowledge"