OptimarStette AS

Tjenester: Kommunikasjonstrategi, rådgivning, gjennomføring av tiltak innen PR og markedskommunikasjon

I september 2014 fusjonerte tidligere Optimar og Stette, og ble OptimarStette. I midten av juni 2015 offentliggjorde OptimarStette og Seaside fusjonen mellom selskapene.

- Fra hver vår kant har vi sett etter gode lokale aktører innen sjømat- og den maritime klyngen som vi kunne vokse sammen med, utvikle, og ta større markedsandeler internasjonalt. Med medarbeiderne i Seaside og tidligere Stette og Optimar, har vi samlet en betydelig ekspertise lokalt og internasjonalt, som sammen vil skape bedre løsninger og et større utvalg for kundene, sier Asbjørn Solevågseide, administrerende direktør i OptimarStette.

Doxacom har bidratt til å tydeliggjøre de viktigste fordelene ved at tre tidligere selskapene nå står sammen om et mer komplett tilbud og løsninger. Dette er både ansatte, kunder, leverandører og omverden interessert i. 

Selskapet ønsker å involvere og motivere ansatte i integrasjonsprosessen – slik at alle ser nytten av å være en sterk og voksende kraft internasjonalt. Medarbeiderne er selskapets viktigste ambassadører i møte med familie, kunder, konkurrenter og nabolag.