Ulstein

Tjenester: Strategi, PR, merkevarebygging

Ulstein Group har en spesiell plass i hjertet til Øyvind Olsen. Her ble han ansatt som informasjonsmedarbeider i Ulstein i 1995, og ble tildelt jobben som informasjonssjef etter at deler av selskapet ble solgt i 1999. Fra 1999 til 2006 hadde han ansvar for PR og merkevarebygging i Ulsteinkonsernet. I Ulstein ble det bygget en sterk kultur for at intern og ekstern kommunikasjon skulle gå hånd i hånd. Det er en sammenheng mellom involvering, eierskap og evne til å gjøre visjoner om til virkelighet. Derfor har intern og ekstern kommunikasjon høy prioritet i Ulstein.

Turning visions into reality

I 1999 ble deler av Ulsteinkonsernet kjøpt av Vickers, som senere ble kjøpt av Rolls-Royce. Skipsbyggingsvirksomheten ble overført til det nye Ulsteinkonsernet og eierselskapet Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA. Under etableringen av det nye Ulsteinkonsernet var det viktig for Ulstein å beholde sin posisjon som markeds- og samfunnsaktør lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Blant målsettingene var å befeste Ulstein-navnet i markedet, etablere en ny og viktig aktør innen skipsdesign, skipsbygging og skipsutstyr, samt å videreutvikle ledelsens og eiernes roller i samfunnet. Denne prosessen ledet blant annet til slagordet og visjonen "Turning visions into reality". Dette viser til konsernets innovasjonsstrategi, der det er lagt stor vekt på Ulsteins evne til å gå fra idé til markedsintroduksjon, salg og industrialisering.

Lansering av X-BOW

En av de mest spennende og lærerike oppgavene i Ulstein var under selskapets utvikling, forberedelser og lansering av Ulstein X-Bow. En rekke mennesker både i og utenfor organisasjonen var involvert. En av målsettingene med X-Bow var å utvikle et skipsdesign som gjorde det mulig å identifisere et Ulstein-design på lang avstand. Dette var bare ett av flere viktige element i Ulsteinkonsernets designprogram Modulbasert Design, men introduksjonen av Ulstein X-Bow bidro sterkt til å oppfylle konsernets langsiktige ambisjon om å gjøre Ulstein unik som merkevare. Nå er mer enn 100 skip med X-Bow solgt av Ulstein.

www.ulsteingroup.com

 

"Turning visions into reality"