Vard Electro

Tjenester: Analyse, budskapsutvikling, struktur- og interaksjon, presentasjon, design

Doxacom har bistått Vard Electro med videreutvikling av selskapets salgspresentasjon, avgrenset til bruk av formatet PowerPoint. Målgruppen for presentasjonen har vært kunder

En vesentlig del av jobben har vært å avklare og løse hvordan målgruppene på en effektiv måte skal kunne ”navigere” mellom, og forstå informasjonsnivåene i Vard Electro sin produktportefølje. 

I presentasjonen legges det stor vekt på at Vard Electro er en uavhengig systemintegrator. Som en del av prosjektet har vi gitt anbefalinger til spissing av selskapets budskap, muligheter for tekniske løsninger ut over PowerPoint, og anbefalinger knyttet til hvordan ansatte kan gjøre seg kjent med, videreutvikle, og nyttegjøre seg presentasjonen i sin hverdag.