Krisekommunikasjon

Kriser skaper usikkerhet – både blant kunder og ansatte. Vi råder våre kunder til å være proaktive og åpne i forhold til egne muligheter og begrensninger etter hvert som kriser utvikler seg.

Under finnes noen generelle råd som kan være verdt å ta med seg. 

Vær forberedt – du har liten tid 

Kriser er krevende for alle virksomheter. Kravet om informasjon er nærmest ubegrenset og samtidig har man lite tid og få ressurser. Med fremveksten av sosiale medier har denne situasjonen eskalert. Kundene og ansatte ønsker å få mer informasjon om situasjonen enn en kanskje er i stand til å tilby. Det er en utfordring. Kommer man på defensiven allerede fra start kan det bli vanskelig å bli den foretrukne kilde, og risikoen for at det skal utvikle seg en kommunikasjonskrise øker. Fortell derfor om hva dere gjør for å håndtere situasjonen, enten det er ekstraordinære tiltak – eller normal drift.

Unngå informasjonsvakuum

Midt i en svært travel og vanskelig tid er det lett å glemme at kommunikasjon, både internt og eksternt, er en helt avgjørende del av egen krisehåndtering. Særlig i den første fasen er det vesentlig å unngå det man kaller et informasjonsvakuum, at ingen informasjon kommer ut. Hvis vakuumet drøyer er risikoen stor for at det oppstår en såkalt «kommunikasjonskrise» som vil forverre situasjonen ytterligere.

Bli den foretrukne kilden

Det er viktig å bli den foretrukne informasjonskilden. Et informasjonsvakuum ødelegger den muligheten. Hvis virksomheten med ansvaret for håndteringen ikke sier noe, vil andre mer eller mindre seriøse kilder raskt komme på banen. Resultatet kan bli forvirring, tap av kontroll og feilinformasjon. For å bli den foretrukne kilde er det derfor viktig å sørge for løpende informasjon fra første stund, og dermed vise at man «er på ballen».

Hva kan vi i Doxacom bidra med

  • Planer og rutiner for håndtering av intern og ekstern kommunikasjon ved kriser
  • Beredskapsøvelser
  • Medietrening
  • Ekstra kapasitet ved kriser

Kontakt

Vibeke Hanssen


Daglig leder / Senior kommunikasjonsrådgiver

Mob: +47 95 73 13 45

Mail: vibeke@doxacom.no

Øyvind Olsen

Senior kommunikasjonsrådgiver
Mob: +47 91 18 58 17
Mail: oyvind@doxacom.no