Doxacom bygger opp kompetanse på fornybar energi og nullutslipp

Ansetter forretningsutvikler med bærekraft og hydrogen som spesialfelt

Doxacom har ansatt Kristian E. Vik (39) som i dag er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum (Norges nasjonale hydrogenforening). Han har en utstrakt og allsidig bakgrunn med sterk forståelse av hydrogenteknologi, energibransjen og utvikling av fornybar energi på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han starter i Doxacom i løpet av mars 2020.

- Vi er svært fornøyde med å få med oss Kristian på laget. Ansettelsen av Kristian er en konkret handling i vår satsing innen bærekraft, og han vil være en strategisk ressurs for våre kunder på fornybar og nullutslipps energibruk. Kristian skal bidra til å posisjonere våre kunder innen bærekraftsteknologi nasjonalt og internasjonalt, sier daglig leder Vibeke Hanssen i Doxacom.

Bærekraft ruster bedrifter for fremtiden

- Bærekraft er et viktig fundament i enhver selskapsstrategi. Vi har et ansvar i forhold til hvordan vi forvalter våre naturgitte ressurser. Dette må opp og frem, og forankres i alle ledd. I så måte vil bærekraftsteknologi by på gode muligheter for norsk industri og være et viktig element i utviklingen og posisjoneringen av de norske maritime- og marine klyngene, kommenterer Vibeke Hanssen, og fortsetter;

- Vi skal skape verdi for våre kunder, og samtidig løse samfunnsbehov. Vår visjon er å gjøre havbasert næring internasjonalt attraktiv, og bærekraftige løsninger er en forutsetning for å tiltrekke seg både kunder og kapital.

- Med Kristian sin kompetanse og mangeårige erfaring inn på Doxacom-laget er vi enda bedre rustet for å forberede og gjennomføre det grønne skiftet både for eksisterende og nye kunder, sier Vibeke Hanssen.

Skipsbygger og elektriker

Tidlig i karrieren jobbet Kristian E. Vik som elektriker og installerte elektriske anlegg, blant annet styrings- og fremdriftssystemer ved flere verft langs norskekysten. De siste årene har han bygd relasjoner og et sterkt nettverk i samspillet mellom FoU-sektoren, offentlig sektor, næringsliv og politikk for økt bruk av hydrogen som energibærer i transport- og energisystemet.

- Nå får jeg mulighet til være enda nærmere satsingen på nullutslipp i de havbaserte næringene, basert på mange års erfaring fra utvikling av fornybar energi i ulike former. Jeg ser veldig frem til å bli en del av Doxacom sitt team, og til å kunne bidra til å videreutvikle et enda sterkere økosystem for fornybar og nullutslipp blant kundene, sier Kristian Vik.

EU med grønn omstillingsplan

På tampen av forrige uke kom nyheten fra klimatoppmøtet i Madrid om at innen 30 år skal EU kvitte seg med nesten all bruk av kull olje og gass, gjennom en ny grønn omstillingsplan. Om planen blir vedtatt, kan det få store konsekvenser også for Norge.

- Nå skjer ting raskt. EU har vedtatt netto-null utslipp i 2050, og skal norsk næringsliv og kompetanse henge med i omstillingen må en storstilt omlegging i de havbaserte næringene komme i gang for fullt nå, sier Kristian E. Vik.

Han har allerede lokal erfaring siden han i 2016 var med på å beskrive markedsmulighetene som delprosjektleder i det som var forprosjektfasen for Hellesylt Hydrogen Hub.

- Det er flere brikker som skal på plass for å lykkes med å utvikle en bærekraftig verdikjede for hydrogen som energibærer, som kan komme flere brukere til gode. Derfor er det spesielt gledelig at det nå skjer konkret utvikling lokalt gjennom at Hellesylt Hydrogen Hub nylig fikk tilsagn til støtte for utvikling av hydrogenproduksjon i Geirangerfjorden fra Enova og Pilot-E-ordningen. Dette skaper muligheter for at mange andre energikonsumenter i de havbaserte næringene raskere kan få tilgang til nye nullutslippsløsninger, avslutter han.

 

Foto: Steinar Aasen, Norsk Hydrogenforum (Kunnskapsbyen Lillestrøm).