Krisekommunikasjon - hva bør gjøres nå

Koronaviruset skaper usikkerhet – både blant kunder og ansatte. Vi råder våre kunder til å være proaktive og åpne i forhold til egne muligheter og begrensninger etter hvert som situasjonen utvikler seg. Under finner du noen generelle råd som dere kan ta med dere. 

Vær forberedt – du har liten tid 

Denne situasjonen er krevende for alle virksomheter. Kravet om informasjon er nærmest ubegrenset og samtidig har man lite tid og få ressurser. Med fremveksten av sosiale medier har denne situasjonen eskalert. Til tross for at vi alle er i samme båt ønsker kundene og ansatte å få mer informasjon om situasjonen enn en kanskje er i stand til å tilby. Det er en utfordring. Kommer man på defensiven allerede fra start kan det bli vanskelig å bli den foretrukne kilde, og risikoen for at det skal utvikle seg en kommunikasjonskrise øker. Fortell derfor om hva dere gjør for å håndtere situasjonen, enten det er ekstraordinære tiltak – eller normal drift.

Unngå informasjonsvakuum

Midt i en svært travel og vanskelig tid er det lett å glemme at kommunikasjon, både internt og eksternt, er en helt avgjørende del av egen krisehåndtering. Særlig i den første fasen er det vesentlig å unngå det man kaller et informasjonsvakuum, at ingen informasjon kommer ut. Hvis vakuumet drøyer er risikoen stor for at det oppstår en såkalt «kommunikasjonskrise» som vil forverre situasjonen ytterligere.

Bli den foretrukne kilden

Det er viktig å bli den foretrukne informasjonskilden. Et informasjonsvakuum ødelegger den muligheten. Hvis virksomheten med ansvaret for håndteringen ikke sier noe, vil andre mer eller mindre seriøse kilder raskt komme på banen. Resultatet kan bli forvirring, tap av kontroll og feilinformasjon. For å bli den foretrukne kilde er det derfor viktig å sørge for løpende informasjon fra første stund, og dermed vise at man «er på ballen».

Hva gjør vi

Vi i Doxacom forholder oss til helsemyndighetenes anbefalinger. Inntil videre har vi valgt å gjennomføre alle interne og eksterne møter via telefon eller video (Teams/Skype), og alle våre medarbeidere jobber fra hjemmekontor. Ut over dette beholder vi samme kapasitet og servicenivå som normalt.

Kontakt oss

Vibeke Hanssen


Daglig leder / Senior kommunikasjonsrådgiver

Mob: +47 95 73 13 45

Mail: vibeke@doxacom.no

Øyvind Olsen

Senior kommunikasjonsrådgiver
Mob: +47 91 18 58 17
Mail: oyvind@doxacom.no

Gerd Alise Steinsbu

Prosjektleder / designer
Mob: +47 99 63 67 88
Mail: gerdalise@doxacom.no

Frøy K. Myrhol

Kommunikasjonsrådgiver

Mob: +47 481 95 035

Mail: froy@doxacom.no

Jannicke Farstad

Samfunnskontakt
Mob: +47 930 55 078
Mail: jannicke@doxacom.no

Kristian E. Vik

Seniorrådgiver fornybar energi

Mob: +47 95 18 33 50

Mail: kristian@doxacom.no

Ronny Nordstrand

Digital designer

Mob: +47 924 18 270

Mail: ronny@doxacom.no

Ocean Visioneering AS

Unni Grebstad

Daglig leder
Mob: +47 95 28 82 88
Mail: unni@oceanvisioneering.com

Brita Erica Duwe

Naval Architect / 3D Designer
Mob: +47 930 55 078
Mail: brita@oceanvisioneering.com

Marco Mintchev

Creative Director
Mob: +47 982 40 594
Mail: marco@oceanvisioneering.com