Ocean knowledge.

Vi bygger om vår hjemmeside. Inntil videre kan du lese om oss her: 

Vi er et kompetanseselskap med flere tiårs erfaring fra strategisk rådgiving, salg, samfunns- og myndighetskontakt, mediehåndtering, og merkevare- og omdømmebygging innen havbasert næring. 

Våre kunder hører inn under bransjene:  

  • akvakultur  
  • fiskeri og marine ingredienser  
  • maritim industri og shipping  
  • nullutslipps- og fornybar energi 

Doxacom tilbyr kvalitet gjennom et komplett team med lang erfaring, kunnskap, innsikt, nettverk og interesse for havbasert næring. 

Vi har dybdekunnskap om havbasert industri. 

Kontakt oss

Vibeke Hanssen


Daglig leder / Senior kommunikasjonsrådgiver

Mob: +47 95 73 13 45

Mail: vibeke@doxacom.no

Øyvind Olsen

Senior kommunikasjonsrådgiver
Mob: +47 91 18 58 17
Mail: oyvind@doxacom.no

Gerd Alise Steinsbu

Prosjektleder / designer
Mob: +47 99 63 67 88
Mail: gerdalise@doxacom.no

Frøy K. Myrhol

Kommunikasjonsrådgiver

Mob: +47 481 95 035

Mail: froy@doxacom.no

Jannicke Farstad

Samfunnskontakt
Mob: +47 930 55 078
Mail: jannicke@doxacom.no

Kristian E. Vik

Seniorrådgiver fornybar energi

Mob: +47 95 18 33 50

Mail: kristian@doxacom.no

Ronny Nordstrand

Digital designer

Mob: +47 924 18 270

Mail: ronny@doxacom.no

Ocean Visioneering AS

Unni Grebstad

Daglig leder
Mob: +47 95 28 82 88
Mail: unni@oceanvisioneering.com

Brita Erica Duwe

Naval Architect / 3D Designer
Mob: +47 930 55 078
Mail: brita@oceanvisioneering.com

Marco Mintchev

Creative Director
Mob: +47 982 40 594
Mail: marco@oceanvisioneering.com