Doxacom jobber for enkel tilgang til egne offentlig lagrede ESG-data

LI.
FB.
IG.
Følg oss

Forrige uke arrangerte NORSTELLA og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) seminar i Oslo.

I paneldebatten understreket Ingvild Nistad, rådgiver i Doxacom, at 63 % av bærekraftinformasjonen (ESG) som våre kunder i næringslivet rapporterer på, allerede er lagret hos ulike offentlige etater eller virksomheter.

Hvis offentlig lagret ESG-informasjonen kan deles tilbake til virksomheter fra en felles datadelingstjeneste ville det kunne gitt store samfunnsbesparelser. I tillegg ville en slik tjeneste gjøre bærekraft og ESG enklere og mer håndterlig for næringslivet.

ESG Seminar. Foto
Paneldebatt. Foto
Paneldebatt. Foto

Paneldebatten ble ledet av Arild Haraldsen, med deltakerne Paul Chaffey fra Halogen, Dag Josef Foss fra Justify, Asbjørn Finstad fra KS, David Norheim fra Brønnøysundregistrene og vår egen Ingvild Nistad fra Doxacom.

5 milliarder spart, fremfor 5 milliarder tapt

Vi mener at Brønnøysundregistrene bør få tildelt en lovhjemmel slik at de kan bygge datatjenester som kan redusere datainnsamlingsbyrden og gjøre bærekraft enklere for næringslivet i Norge.

Husk at hensikten med EUs bærekraftdirektiver er å kutte utslipp, ivaretakelse av sosiale forhold og verdiskaping – ikke datainnsamling og dobbelt rapportering.

Ved å redusere rapporteringsbyrden kan næringslivet spare tid og kostnader tilsvarende 5 milliarder kroner. Her bør ministre og departement satse på 5 milliarder kroner i samfunnsbesparelser, fremfor 5 milliarder i manglende verdiskaping.

For mer informasjon, kontakt våre rådgivere Ingvild Nistad og Johanne Kjerstad

Andre aktuelle nyheter
Ellen Torset i Doxacom. Foto

Doxacom styrker laget med ny rådgiver

Ellen Torset er nyansatt rådgiver i Doxacom. Hun skal blant annet bidra med merkevarebygging, markedsplanlegging og gjennomføring av arrangement på vegne av kundene, og vil

Collage. Foto

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt