Fremtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

LI.
FB.
IG.
Følg oss

Fremtidig kompetansebehov er et prosjekt ledet av Møreforskning AS, i samarbeid med NCE Blue Legasea og Doxacom.

 

I Norge er vi i verdenstoppen når det gjelder havbruks-, fartøy- og fiskeriteknologi. Hvordan vil vår fremtidige fiskeflåte se ut? Det er nettopp dette prosjektet skal ta for seg. Dette er viktig for at vi skal fortsette og være ledende som sjømatnasjon, og vi ser en stor utvikling i teknologien. Man skal tenke bærekraftig, miljøvennlighet og sporbarhet – dette står i alles fokus og vil derfor være viktig for forskningen.

 

Kompetanseheving

Vi i Doxacom skal bistå prosjektet som skal fremskaffe kunnskap om hvilke kompetansebehov som trengs i sjømatnæringens fremtid. Blant annet hvilke nye teknologien skal tas i bruk og hvilke driftsformer som skal etableres.

Med dette trengs det enda mer kompetanse og flere flinke folk til industrien i tiden som kommer. Det trengs folk til både tekniske- og håndverksfag. Det vil også bli behov for folk som tar seg av samfunns- og juridiske delen av industrien.

 

Tenke stort

Vi må ikke være redde for å tenke stort, skal vi fortsette å være ledende i næringen må vi ikke la oss skremme av store tanker og ideer. Vi må dele, diskutere og forme fremtidens kunnskap på feltet.

Prosjektet er forankret i sjømatnæringen gjennom referansegruppen som består av organisasjonene; Sjømatbedriftene, Sjømat Norge, Fiskebåt og Pelagisk Forening. Prosjektet er finansiert av FHF; Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

 

 

Foto: Robert Myklebust, fra M/S HERØYHAV

Andre aktuelle nyheter

Alle på sjøen skal komme trygt hjem til jul

Årets julegave fra Doxacom går til Redningsselskapet og redningsskøyta Det Norske Veritas som er stasjonert på Ballstad i Lofoten. 2022 er året det Ålesundbaserte rådgivningsselskapet

Laksemedisin med uønskede bivirkninger?

Norge trenger inntekter og regjeringen ønsker at oppdrettsnæringen skal bidra mer. Er grunnrenteskatten riktig medisin, eller har den bivirkninger som koster mer enn den smaker?