Fremtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

LI.
FB.
IG.
Følg oss

Fremtidig kompetansebehov er et prosjekt ledet av Møreforskning AS, i samarbeid med NCE Blue Legasea og Doxacom.

 

I Norge er vi i verdenstoppen når det gjelder havbruks-, fartøy- og fiskeriteknologi. Hvordan vil vår fremtidige fiskeflåte se ut? Det er nettopp dette prosjektet skal ta for seg. Dette er viktig for at vi skal fortsette og være ledende som sjømatnasjon, og vi ser en stor utvikling i teknologien. Man skal tenke bærekraftig, miljøvennlighet og sporbarhet – dette står i alles fokus og vil derfor være viktig for forskningen.

 

Kompetanseheving

Vi i Doxacom skal bistå prosjektet som skal fremskaffe kunnskap om hvilke kompetansebehov som trengs i sjømatnæringens fremtid. Blant annet hvilke nye teknologien skal tas i bruk og hvilke driftsformer som skal etableres.

Med dette trengs det enda mer kompetanse og flere flinke folk til industrien i tiden som kommer. Det trengs folk til både tekniske- og håndverksfag. Det vil også bli behov for folk som tar seg av samfunns- og juridiske delen av industrien.

 

Tenke stort

Vi må ikke være redde for å tenke stort, skal vi fortsette å være ledende i næringen må vi ikke la oss skremme av store tanker og ideer. Vi må dele, diskutere og forme fremtidens kunnskap på feltet.

Prosjektet er forankret i sjømatnæringen gjennom referansegruppen som består av organisasjonene; Sjømatbedriftene, Sjømat Norge, Fiskebåt og Pelagisk Forening. Prosjektet er finansiert av FHF; Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

 

 

Foto: Robert Myklebust, fra M/S HERØYHAV

Andre aktuelle nyheter
Ellen Torset i Doxacom. Foto

Doxacom styrker laget med ny rådgiver

Ellen Torset er nyansatt rådgiver i Doxacom. Hun skal blant annet bidra med merkevarebygging, markedsplanlegging og gjennomføring av arrangement på vegne av kundene, og vil

Collage. Foto

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt