Frokostseminar med fiskeri- og havministeren

LI.
FB.
IG.
Følg oss

Doxacom og NCE Blue Legasea inviterer til frokostseminar med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran under Nor-Fishing! 

Hvor: Møre og Romsdal fylkeskommune sin fellesstand på Nor-Fishing, område A-112.
Når: kl. 10:00-11:10, onsdag 24. august

Verdens befolkning trenger å spise mer mat fra havet, men våre villfiskbestander nærmer seg maksimal utnyttelse. Samtidig er det bare rundt 60 % av alt fiskeråstoff vi høster fra havet i dag som går til menneskemat. Resten kastes, brukes til dyrefôr eller drivstoff. Av 100 % tildelte kvoter utnyttes altså bare litt over halvparten til å produsere menneskemat, noe dagens regelverk og innarbeidet praksis i næringen tillater.

Under Nor-Fishing tar vi utgangspunkt i Tveiteråsutvalgets rapport «Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien», og spør om hvilke konkrete grep som kan gjøres for å øke andelen videreforedling på en lønnsom og bærekraftig måte, og hvilke regulatoriske føringer regjeringen kan bidra med for å øke utnyttelsesgraden av dagens kvoter. 

Med oss har vi fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, utvalgsmedlem i Tveiteråsutvalget og daglig leder i Gregussen fiskerirådgivning, Otto Gregussen, fiskebåtreder og daglig leder i Bluewild, Tore Roaldsnes, og forsker- og fiskeforedler i C Food Norway, Margareth Kjerstad.

Frokostseminaret avholdes på Møre og Romsdal fylkeskommune sin fellesstand på Nor-Fishing, på område A-112.  

Andre aktuelle nyheter

Alle på sjøen skal komme trygt hjem til jul

Årets julegave fra Doxacom går til Redningsselskapet og redningsskøyta Det Norske Veritas som er stasjonert på Ballstad i Lofoten. 2022 er året det Ålesundbaserte rådgivningsselskapet

Laksemedisin med uønskede bivirkninger?

Norge trenger inntekter og regjeringen ønsker at oppdrettsnæringen skal bidra mer. Er grunnrenteskatten riktig medisin, eller har den bivirkninger som koster mer enn den smaker?