Gasellebedrift for andre året på rad

LI.
FB.
IG.
Følg oss

Dagens Næringsliv har kåret landets mest fremgangsrike bedrifter siden 2003, og for andre år på rad faller Doxacom innenfor kriteriene for å kunne kalle seg en gasellebedrift.

Kåringen for 2020 baserer seg på resultater fra regnskapsåret 2019. Blant kriteriene for gaseller er at selskapet skal ha minst doblet omsetningen over fire år med et positivt samlet driftsresultat.

Ocean knowledge

Daglig leder, Vibeke Hanssen, forteller at noe av suksessen kan forklares ved at Doxacom har lykkes med å posisjonere seg som et kompetanseselskap overfor havnæringene.

Selskapet ble etablert i 2011, og har sitt utspring i de maritime og marine klyngene på Møre. I dag bistår Doxacom kunder langs hele norskekysten.

– I tillegg til at vi har tatt en tydelig posisjon overfor havbasert industri, forventer vi ytterligere vekst basert på selskapets satsing på fornybar energi, sier hun.

Forventer gode resultater

– Fra 2017 til 2019 har vi hatt en vekst på 117,93 prosent. Vi har ikke hatt den samme vekst-takten fra 2019 til 2020, men tatt i betraktning at 2020 var et år med et ganske så uforutsigbart terreng – blant annet med kansellering av flere større bransjemesser – så har det egentlig vært et fantastisk 2020. Dette året har vi virkelig fått vist vår evne til rask omstilling og det å være tett på våre kunder, sier Hanssen.

Det foreløpige regnskapet for 2020 viser at selskapet hadde en litt lavere omsetning i 2020 enn i 2019, men et noe bedre resultat før skatt. Selskapets likviditetsgrad og soliditet har vært meget god over flere år, og i løpet av 2020 er den bokførte egenkapitalen styrket ytterligere.

– 2021 har for øvrig startet veldig bra for oss, så vi forventer gode resultater også framover.

Illustrasjon: dn.no

Livet i havet

– Vi synliggjør bedrifter, produkter og tjenester slik at de fremstår kommersielt- og finansielt attraktive. For å styrke denne posisjonen ytterligere ansatte vi to nye rådgivere i 2020: Jannicke Farstad og Kristian E. Vik, sier Vibeke Hanssen.

Jannicke har jobbet som journalist og programleder i NRK i 17 år, hvor et av hennes sterkeste interessefelt har vært næringsliv knyttet til havet.

Kristian har spesialisert seg innen fornybar energi og hydrogen, og har hatt flere lederroller, blant annet som generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

Ønsker oss flere kolleger

– Vår styrke er at vi kjenner de som er ute på fiske, de som jobber på merdkanten og de som bygger båter i dokkhallen og på beddingen. Vi snakker daglig med ledere, eiere, investorer, virkemiddelapparat og myndigheter. Nå ønsker vi oss flere nye kolleger som kan fylle slike roller, avslutter Vibeke Hanssen.

Andre aktuelle nyheter
Collage. Foto

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt

Fiskebåt. Foto

Framtidstro på Sjømatkonferansen i Lofoten

28. august kommer Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til Leknes for å delta på Sjømatkonferansen i Lofoten. Statsråden er invitert til å diskutere rammevilkår og