Johanne Kjerstad skal øke næringslivets kompetanse på bærekraft

LI.
FB.
IG.
Følg oss

Doxacom styrker ESG-kompetansen: For å imøtekomme behovet fra de havbaserte næringene styrker Doxacom laget og spisskompetansen på bærekraft. 1. mars begynner Johanne Kjerstad som rådgiver innen bærekraft i Doxacom. Hun er 26 år, er oppvokst i Ålesund, og kommer fra NTNU som rådgiver innen havrom, energi og bærekraft.

 

Nye spilleregler – strengere krav

– Morgendagens vinnere vil utvilsomt ha fokus på ESG og bærekraft i langt større grad enn tidligere, sier daglig leder i Doxacom, Vibeke Hanssen. Johanne Kjerstad har en kompetanse som på kort tid har blitt veldig viktig for næringslivet.

– Jeg er veldig glad for å få Johanne med i Doxacom-teamet. Næringslivet er i ferd med å ta inn over seg at bærekraft må forankres i alle ledd, og at en må dokumentere hvordan selskapet tar samfunnsansvar i hele verdikjeden. Investorer og långivere tester forretningsmodellers klimarisiko, kjøpesterke forbrukere etterspør bærekraftige produkter, og arbeidstakere ønsker å jobbe for bedrifter som bidrar til å løse vår tids utfordringer, sier hun.

 

Havet vår viktigste ressurs

– Her i regionen er havet vår aller viktigste ressurs. Havet er både levebrød og matfat, og om det ikke forvaltes godt nok risikerer vi å miste en viktig del av livsgrunnlaget vårt. Bærekraftig utnyttelse av havet er nøkkelen til langsiktig verdiskaping, og byr i tillegg på nye muligheter, sier Johanne Kjerstad.

Johanne har en master i International Environmental Studies fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen (UiB), og en bachelorgrad i markedsføring og ledelse med spesialisering i innovasjon og entreprenørskap fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Siden januar i 2021 har hun vært rådgiver for faglig utvikling av strategiske satsninger på havrom, energi og bærekraft ved NTNU i Ålesund. Hun har også erfaring som praktikant for Zerokonferansen.

 

Flere brikker på plass

I mars 2020 ansatte Doxacom sin første rådgiver med hovedvekt på strategi- og konseptutvikling innen det grønne skiftet, Kristian E. Vik. Han har spesialisert seg innen fornybar energi og hydrogen, og har hatt flere lederroller, blant annet som generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

Nå er nok en ESG-rådgiver på plass med et stort engasjement for å løse klima-, miljø- og samfunnsutfordringer.

 

Mange bedrifter trenger økt kunnskap

– Bærekraft handler om måten vi bruker ressurser på – at det er forsvarlig med tanke på miljøet, og at det er rettferdig og langsiktig. For en bedrift betyr dette i praksis at en arbeider for å fremme miljø, sosiale forhold, og økonomi på en god og langsiktig måte, i hele verdikjeden, sier Johanne.

Hun mener at hvis bedriftene i regionen skal være relevante og frempå i omstillingen, er det viktig å øke både kunnskapen om, og engasjementet for bærekraft.

– I tiden fremover blir bærekraft enda viktigere – både på grunn av nye spilleregler brakt på banen av eksempelvis taksonomien og åpenhetsloven, men ikke minst fordi naturressursene våre er under stort press, sier Kjerstad.

 

Vokst opp ved kysten

Det Ålesundsbaserte rådgivningsselskapet Doxacom, har spesialisert seg på havbasert næring.

– Vi har vokst opp ved kysten. Vår drivkraft er å skape verdier sammen med våre kunder og partnere, samtidig som vi skal løse samfunnsbehov, sier Vibeke Hanssen.

– En av grunnene til at jeg takket ja til jobben i Doxacom, var satsingen på havbaserte næringer. Her får man være med å bidra til at marint- og maritimt næringsliv kan bli enda mer fremtidsrettet, og ikke minst, bidra til å finne nye muligheter i denne fantastiske ressursen! Jeg gleder meg stort til å se hva vi får til sammen, avslutter påtroppende rådgiver for bærekraft i Doxacom, Johanne Kjerstad.

 

For mer informasjon:

Vibeke Hanssen
Daglig leder i Doxacom
+47 957 31345

Andre aktuelle nyheter
Ellen Torset i Doxacom. Foto

Doxacom styrker laget med ny rådgiver

Ellen Torset er nyansatt rådgiver i Doxacom. Hun skal blant annet bidra med merkevarebygging, markedsplanlegging og gjennomføring av arrangement på vegne av kundene, og vil

Collage. Foto

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt