Kan mobilitet langs kysten bli grønn innen 2030?

LI.
FB.
IG.
Følg oss

SINTEF Ålesund, ÅKP og Doxacom samlet 21. april aktører fra energisektoren til et seminar hos ÅKP. Møtet var første steg i prosjektet Nullutslippsfylket i Regionalt forskningsfond, og bygger videre på forprosjektet Doxacom ledet i fjor, hvor det ble utarbeidet et “sjøkart” for grønn energiinfrastruktur i Ålesundsregionen.

Maritim sektor skal i rekordfart over på null- og lavutslippsløsninger, og samspill mellom verdikjeder på hav og land blir avgjørende om vi skal ha håp om å nå målene om utslippskutt.

Omstilling krever samhandling
Prosjektet har som mål å avdekke muligheter og utfordringer knyttet til den pågående energiomstillingen i Møre og Romsdal. Denne omstillingen bringer også nye muligheter, og prosjektleder Erlend Grytli Tveten fra SINTEF innledet møtet med å poengtere at vi her i regionen har de riktige forutsetningene på plass.

– I fylket vårt har vi en sterk omstillingsevne og skaperkraft. Hvis vi også kan sikre pålitelig tilgang på ren elektrisk energi, gir dette et godt utgangspunkt for elektrifisering, og videre verdiskapning gjennom nullutslippsløsninger, innledet Tveten.

Utviklingen drives frem av både offentlig sektor og næringslivet. Møre og Romsdal fylkeskommune har satt som mål å bli Norges fremste bærekraftsfylke, og har utarbeidet ambisiøse planer for omstillingen. Likevel er de avhengige av at næringslivet gjør sin del av jobben.

Prosjektleder fra SINTEF, Erlend Grytli Tveten, innledet seminaret med å vise til målene for utslippsreduksjon, og poengtere hvordan endringsvilje, innovasjon og skaperkraft er viktige drivkrefter for omstillingen i Møre og Romsdal.

Behovet er stort – men tempoet for lavt
Gitt det økende behovet for elektrifisering, inviterte fornybarrådgiver i Doxacom, Kristian Vik, de regionale nettleverandørene til en paneldiskusjon om hvilke fremtidige utfordringer og muligheter de ser for fylkets kraftnett. Elinett (tidligere Istad Nett) og Mørenett påpekte at behovet for økt kapasitet er enormt, men det mangler fart i regulering og prioriteringer for utbygging.

– Om vi skal imøtekomme behovet for elektrifisering må kapasiteten i regionalnettet minst dobles. Det er både tidkrevende og kostbart. I tillegg er ikke dette et unikt tilfelle regionalt, og det mangler kapasitet nasjonalt til å følge opp bestillingene, poengterte Vik, og møtte stor forståelse fra nettselskapene.

Rådgiver Kristian Vik fra Doxacom, Gerhard Eidså fra Elinett og Stig Julius Haugen fra Mørenett (f.v.) diskuterte utfordringer knyttet til det økende energibehovet. Elektrifiseringen forutsetter en 57% økning i Norges strømproduksjonen innen 2050. I tillegg kommer et storstilt behov for forsterkning av regionalnettet langs hele Kyst-Norge der industri og maritim sektor skal hente ny grønn energi.

Ett problem – mange løsninger
I seminaret sto lokalt næringsliv i kø for å løfte frem mulige energiløsninger for å avhjelpe manglende nettkapasitet. I en «pitch-sesjon» fikk deltakerne presentere ulike løsninger og alternativer som kan inngå i fremtidens energimiks. Alt fra energibærere og drivstoffløsninger som hydrogen og metanol, til fornybar bølgekraft og grønne godstog på Raumabanen ble presentert underveis.

Prosjektleder for Hydrogensatsing i Greenstat, Liv-Hege Seglsten, forklarte hvordan de utvikler og investerer i prosjekter og selskaper for å bidra til utslippskutt og grønn verdiskapning.

 

Sandra Ness, leder for miljø og bærekraft i Havila Kystruten, presenterte Havilas løsninger for nullutslippsskip, og hvordan de allerede i dag kan gå fire timer på batteridrift, for å imøtekomme kravene om nullutslipp i verdensarvfjordene.

Hvordan ser fremtiden ut?
Aktørene fikk også bryne seg på fremtidsscenarioet 2030. Målet var å reflektere rundt behov for kompetanse og samarbeidskonstellasjoner i regionen, og hvilke barrierer som må rives ned for at regionen skal bidra til en vellykket grønn omstilling. Svarene var mange, men flere var enige om at de tre S-ene – samspill, samtidighet og samarbeid blir fundamentalt. I tillegg mente flere at regionen har potensial til å kunne bli et internasjonalt utstillingsvindu for den globale energiomstillingen fremover.

– Vi har en unik industrimiks i Møre og Romsdal, med sterke maritime og marine næringer og industriaktivitet både på Nyhamna og på Tjeldbergodden som skal gjøres utslippsfri. Kompetanse fra næringslivet, sammen med ny teknologi og kapital gir et godt utgangspunkt for å finne nye, grønne løsninger fremover, avslutter rådgiver i Doxacom, Kristian Vik.

Erfaringene fra møtet gir et godt utgangspunkt for videre samarbeid i regionen, og SINTEF Ålesund står klar som regional forskningspartner med Norges sterkeste fagmiljø innen energi og grønn omstilling i ryggen. Neste steg i prosjektet er tilsvarende workshoper i Kristiansund 3. mai og i Molde 25. mai, med mål om å sette i gang samarbeidsprosjekter som kan posisjonere regionen Møre og Romsdal i det grønne skiftet.

 

En rekke aktører fikk muligheten til å løfte frem sine problemstillinger og løsninger i en Pitch-sesjon hos ÅKP.

 • Norwegian Hydrogen
 • Havila Kystruten
 • Kystverket
 • Greenstat
 • Glocal Green
 • Norwegian Electric Systems
 • Augment City
 • Havkraft
 • FRAM
 • OnRail
 • SINTEF
Andre aktuelle nyheter
Ellen Torset i Doxacom. Foto

Doxacom styrker laget med ny rådgiver

Ellen Torset er nyansatt rådgiver i Doxacom. Hun skal blant annet bidra med merkevarebygging, markedsplanlegging og gjennomføring av arrangement på vegne av kundene, og vil

Collage. Foto

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt