Styrker laget med finansiell forretningsutvikler

LI.
FB.
IG.
Følg oss

Rådgivingsselskapet Doxacom har ansatt Ingvild Nistad som finansiell forretningsutvikler. Hun vil bistå kunder som har behov for finansiell rådgiving og kommunikasjon. Nistad vil styrke kompetansen i Doxacom innen investorrelasjoner og rapportering på bærekraft.

Daglig leder Vibeke Hanssen i Doxacom er begeistret over at Nistad har valgt å slutte seg til selskapet. Hanssen ser økt etterspørsel og behov for finansiell rådgiving blant våre kunder i havbasert næring, og mener dette har en sammenheng med profesjonalisering og konsolidering av virksomheter, eierstruktur, og behovet for vekstkapital.

– Ingvild vil styrke bredden i vårt tjenestespekter. Hun bringer med seg mange års erfaring og ekspertise som autorisert regnskapsfører, hun har også bistått verdipapirforetak med due diligence-arbeid, og de siste årene utviklet en unik kompetanse og metodikk knyttet til bærekraftsmåling av virksomheter.

– Vår jobb handler om å skape finansielt og kommersielt attraktive selskap. Flere av våre kunder har behov for å hente inn frisk kapital for videre vekst. Grundige analyser, og kommunikasjon av selskapenes finansielle ståsted og utvikling, er et godt utgangspunkt for riktig prising av selskapene – og for å lette kapitalinnhentingen, sier Hanssen.

Ingvild Nistad er utdannet siviløkonom og har vært leder av flere regnskapsavdelinger under Økonomisenteret MRK AS og Sparebank 1 Regnskapshuset SMN. Hun kommer fra stillingen som  chief operating officer i Molde Bærekrafthub AS hvor hun har ledet arbeidet med utvikling av metodikk for bærekraftsmåling av bygg.

Ingvild Nistad brenner for forenkling og automatisering av tidkrevende rapportering. Hun har det siste året deltatt i et prosjekt under Finanstilsynets regulatoriske sandkasse. Her har hun hatt prosjektansvar samt ansvar for faglig utvikling av en løsning for automatisert måling av bærekraft i små og mellomstore foretak.

Gjennom prosjektet har Nistad blant annet jobbet for å gjøre det enklere for Brønnøysundregistrene å dele informasjon fra offentlige etater tilbake til næringslivet.

– Næringslivet bruker unødvendig mye tid og ressurser på å laste ned egne data fra ulike offentlige baser. Hvis Brønnøysundregistrene kunne fått juridisk ryggdekning for å dele tilbake data som næringslivet allerede har rapportert inn til det offentlige, vil mange små og mellomstore bedrifter få en mye enklere hverdag, sier Ingvild Nistad.

Ingvild Nistad og Vibeke Hanssen i Doxacom. Foto.

Daglig leder i Doxacom, Vibeke Hanssen (til venstre) er begeistret over at Ingvild Nistad (til høyre) har valgt å slutte seg til selskapet.

– Ingvild vil styrke bredden i vårt tjenestespekter. Vi ser økt etterspørsel og behov for finansiell rådgiving blant våre kunder i havbasert næring. Dette har en sammenheng med profesjonalisering og konsolidering av virksomheter, eierstruktur, og behovet for vekstkapital, sier Hanssen.

Hun har også deltatt i en nordisk arbeidsgruppe for videre utvikling av Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS), som er den nordiske standarden for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter.

– Vi har siden etableringen av Doxacom vært tydelige på vår satsing på havbasert næring. Der har vi tatt en sterk posisjon innen forretningsutvikling, posisjonering og omdømmebygging. Over tid har vi også bygget opp kompetanse på organisasjonsutvikling, fornybar energi og bærekraft. Vår ambisjon er å styrke vår posisjon ytterligere langs norskekysten, blant annet gjennom økt satsing på finansiell rådgiving, sier Hanssen.

Ingvild Nistad tilter sin nye stilling i Doxacom 1. juli. Hun vil etablere Doxacom sitt nye kontor i Molde. Doxacom har nå tilstedeværelse i Ålesund, Molde og på Ballstad i Lofoten.

– Med Ingvild får vi en svært komplementær ressurs som dekker våre kunders behov for effektiv måling, rapportering og synliggjøring av nøkkeltall knyttet til finansielle forhold og bærekraft, avslutter Vibeke Hanssen.

Kontaktinformasjon

Vibeke Hanssen
Daglig leder
mobil: +47 957 31 345
mail: vibeke@doxacom.no

Andre aktuelle nyheter
Ellen Torset i Doxacom. Foto

Doxacom styrker laget med ny rådgiver

Ellen Torset er nyansatt rådgiver i Doxacom. Hun skal blant annet bidra med merkevarebygging, markedsplanlegging og gjennomføring av arrangement på vegne av kundene, og vil

Collage. Foto

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt