– Utrullingen av hydrogenteknologi må opp i fart!

LI.
FB.
IG.
Følg oss

16. og 17. mars gikk den årlige hydrogenkonferansen ACI Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit, av stabelen i Porto, Portugal. Her var den internasjonale hydrogenbransjen samlet for å presentere og diskutere økonomiske og teknologiske innovasjoner som er nødvendige for å realisere storskala bruk av hydrogen som energibærer.

– Maritim sektor blir en viktig brikke i Europas forsterkede hydrogen- og energisatsing fremover, og denne har blitt kraftig forsterket med situasjonen i Europa de siste ukene, sier fornybarrådgiver Kristian E. Vik i Doxacom. Han deltok på konferansen for å fronte lav- og nullutslippssatsingen i den norske maritime klyngen.

 

Konferansen startet med site visit dagen i forkant til en av sponsorene, den portugisiske elektromobilitetsbedriften Efacec. Her fikk deltagerne omvisning og innblikk i innovasjonene selskapet gjør på hydrogen- og hurtigladefronten. Efacec har levert en betydelig mengde hurtigladere til elbilladestasjoner i Norge. Disse begynner å få svært høye effekter. Her er Kristian E. Vik (t.v.) foran en tidligere hurtiglademodell og et EU-støttet batterilagringsprosjekt.

 

Hva er «rett» teknologi?

Han forteller at én problemstilling var fremtredende under konferansen;

– En må velge den «rette» teknologien for sikre lønnsomhet og industrielle ringvirkninger. Dette teknologivalget er fremdeles preget av risiko og usikkerhet, og slik sett var det den klassiske høna-og-egget-diskusjonen som ble debattert på konferansen.

– Selv om det har vært et kraftig oppsving i interessen for hydrogenteknologi de siste fem årene, er det bygd svært få skip med hydrogendrift i samme periode. Hydrogen for bruk i veitransporten lar også vente på seg. Årsakene til dette er det flere av, men det tar tid å utvikle modne løsninger og skalere opp utbredelsen av disse, ikke minst å skape geografisk utbredelse. Sluttbrukerløsningene i skip, logistikk- og bunkringsløsninger trenger en kraftig modning og reduksjon av kostnader, sier Kristian E. Vik.

 

Sulten på ny informasjon

Etter to år med pandemi var det godt oppmøte på konferansen, og bransjen er sulten på ny informasjon om utviklingen. På tross av pandemi og økonomisk turbulens, har tempoet og utviklingen av hydrogenløsninger fortsatt, og investorappetitten og det internasjonale utviklingsarbeidet har holdt trykket godt oppe.

– Likevel har kostnader og manglende insentiver gjort det vanskelig å nå et kommersielt drivverdig nivå. Utviklingsløp går enda for sakte, og teknologivalg og skalering har vist seg vanskelig. Flere eksempler på dette ble også trukket frem under konferansen. Det er bred enighet om at teknologiutrullingen må opp i enda større fart, sier Vik.

 

Kristian E. Vik deltok også i en paneldiskusjon sammen med Kristina Juelsgaard fra Ballard Europe og Stephen Learney fra Haskel. Ulike energibærere og ulike fylleløsninger ble debattert. Norge har flere initiativ på gang, men harmonisering internasjonalt er viktig for å sikre valg av felles standarder for fylleløsninger.

 

Innblikk i norske case

– Norge er en internasjonal premissleverandør av energi og skipsteknologi, og vi har nå et momentum hvor vi kan bygge videre fra batteridrift. Flere nasjonale aktører er i posisjon, og ønsker nå en større satsing på hydrogen. Den maritime klyngen på Sunnmøre har ambisjoner om å bli den første nullutslippsklyngen i verden. Kombinert med ambisiøse klimamål både i verdensarvfjordene og nasjonalt, har Norge og Sunnmøre en unik posisjon i verdenssammenheng, sier han.

I et foredrag presenterte Kristian E. Vik status for lav- og nullutslipp i norske skipsprosjekter, og ga bransjen et innblikk i studier og forprosjekter hvor Doxacom sammen med maritime og marine aktører i regionen har vært pådrivere for bruk av hydrogen og brenselceller på sjø og land. Mange lot seg engasjere av de norske erfaringene, hvor det ble trukket fram eksempler med bruk av hydrogen i gassform, og bundet i metanol eller ammoniakk.

 

Hydrogenkonferansen samlet mange eksperter både fra Europa, USA, Asia og Sør-Afrika. Selv om utviklingen i Europa er viktigst for Norge, må teknologiske løsninger harmoniseres med behovene i land over hele verden. Under konferansen ble det debattert viktigheten av internasjonalt samarbeid.

 

Vi gir gass for det grønne skiftet

– I tillegg til å fortelle om egne erfaringer benyttet vi konferansen til å bli oppdatert på nye trender, og på å pleie vårt internasjonale nettverk. I Europa finnes det en rekke aktører som kan bidra til en akselerasjon også på hjemmefronten, sier han.

– Vi ønsker å bidra til økt internasjonalt samarbeid for å kunne lykkes med å kommersialisere ulike lav- og nullutslippsløsninger for havbaserte næringer. Deriblant alternative retninger innen hydrogenteknologi for aktører som gir gass for det grønne skiftet, avslutter fornybarrådgiver i Doxacom, Kristian E. Vik.

Andre aktuelle nyheter
Ellen Torset i Doxacom. Foto

Doxacom styrker laget med ny rådgiver

Ellen Torset er nyansatt rådgiver i Doxacom. Hun skal blant annet bidra med merkevarebygging, markedsplanlegging og gjennomføring av arrangement på vegne av kundene, og vil

Collage. Foto

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt