Doxacom jobber for enkel tilgang til egne offentlig lagrede ESG-data

Rådgiver i Doxacom, Ingvild Nistad i paneldebatt. Foto

Forrige uke arrangerte NORSTELLA og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) seminar i Oslo. I paneldebatten understreket Ingvild Nistad, rådgiver i Doxacom, at 63 % av bærekraftinformasjonen (ESG) som våre kunder i næringslivet rapporterer på, allerede er lagret hos ulike offentlige etater eller virksomheter. Hvis offentlig lagret ESG-informasjonen kan deles tilbake til virksomheter fra en felles datadelingstjeneste ville det […]

Doxacom styrker laget med ny rådgiver

Ellen Torset i Doxacom. Foto

Ellen Torset er nyansatt rådgiver i Doxacom. Hun skal blant annet bidra med merkevarebygging, markedsplanlegging og gjennomføring av arrangement på vegne av kundene, og vil i tillegg jobbe med kunderelasjoner og prosjektstyring internt. Doxacom har bygget opp en solid posisjon innen strategisk kommunikasjon og forretningsutvikling for havbaserte næringer, spesielt på Nord-Vestlandet. Arrangement som messedeltakelse, seminar, […]

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Collage. Foto

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt å sikre seg en plass så snart som mulig. Trenger du hjelp til å komme i gang? Messestanden:  Med vår erfaring, nettverk og innsikt i de havbaserte næringene kan vi bidra med treffende budskap. […]

Framtidstro på Sjømatkonferansen i Lofoten

Fiskebåt. Foto

28. august kommer Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til Leknes for å delta på Sjømatkonferansen i Lofoten. Statsråden er invitert til å diskutere rammevilkår og muligheter sammen med sjømatnæringene innen laks, hval, hvitfisk og tare. Unge som har tatt steget – eller som er på god vei inn kystnæringene – deltar også i diskusjonene.    – Vi […]

Nordvestlandet er godt rusta til utbygging av havenergi

Prosjektgruppa i Krafttak Nordvest. Foto

Det meiner prosjektgruppa Krafttak Nordvest. Men det er fleire skjer i sjøen knytt til sameksistens, med mellom anna natur og fiskerinæringa. Krafttak Nordvest har det siste halve året kartlagt og avdekka mulegheitsrommet for etablering av storskala havenergi utanfor Mørekysten. Konkurransekraft i fare Det Skaparkraft-finansierte prosjektet består av ei breitt samansett prosjektgruppe med Doxacom, SINTEF, Havkraft, […]

Styrker laget med finansiell forretningsutvikler

Rådgivingsselskapet Doxacom har ansatt Ingvild Nistad som finansiell forretningsutvikler. Hun vil bistå kunder som har behov for finansiell rådgiving og kommunikasjon. Nistad vil styrke kompetansen i Doxacom innen investorrelasjoner og rapportering på bærekraft. Daglig leder Vibeke Hanssen i Doxacom er begeistret over at Nistad har valgt å slutte seg til selskapet. Hanssen ser økt etterspørsel […]

På fisketur i Lofoten

Nylig dro Doxacoms ansatte på tur til Lofoten for å besøke avdeling Nord. Her ble det tilbragt fire dager fylt med gode møter, nye bekjentskaper og aktiviteter både til lands og til havs.   For snart et år siden etablerte Doxacom kontor på Ballstad i Lofoten. Kollega i nord, Kristel Pedersen, kunne dermed ta vel […]

Kartlegger potensiale for grønn havenergi utenfor Mørekysten

Vindmølle. Foto

Med en stadig økende etterspørsel etter grønn energi og et fremtidig betydelig kraftunderskudd, vil Møre og Romsdal trenge store mengder ny kraft de kommende årene. Er havenergi den nye fremtidsnæringen som kan løse dette på Nordvestlandet? Dette spørsmålet har en rekke aktører på tvers av forskning og næringsliv i Møre og Romsdal gått sammen om […]