Framtidstro på Sjømatkonferansen i Lofoten

Fiskebåt. Foto

28. august kommer Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til Leknes for å delta på Sjømatkonferansen i Lofoten. Statsråden er invitert til å diskutere rammevilkår og muligheter sammen med sjømatnæringene innen laks, hval, hvitfisk og tare. Unge som har tatt steget – eller som er på god vei inn kystnæringene – deltar også i diskusjonene.    – Vi […]

Nordvestlandet er godt rusta til utbygging av havenergi

Prosjektgruppa i Krafttak Nordvest. Foto

Det meiner prosjektgruppa Krafttak Nordvest. Men det er fleire skjer i sjøen knytt til sameksistens, med mellom anna natur og fiskerinæringa. Krafttak Nordvest har det siste halve året kartlagt og avdekka mulegheitsrommet for etablering av storskala havenergi utanfor Mørekysten. Konkurransekraft i fare Det Skaparkraft-finansierte prosjektet består av ei breitt samansett prosjektgruppe med Doxacom, SINTEF, Havkraft, […]

Styrker laget med finansiell forretningsutvikler

Rådgivingsselskapet Doxacom har ansatt Ingvild Nistad som finansiell forretningsutvikler. Hun vil bistå kunder som har behov for finansiell rådgiving og kommunikasjon. Nistad vil styrke kompetansen i Doxacom innen investorrelasjoner og rapportering på bærekraft. Daglig leder Vibeke Hanssen i Doxacom er begeistret over at Nistad har valgt å slutte seg til selskapet. Hanssen ser økt etterspørsel […]

På fisketur i Lofoten

Nylig dro Doxacoms ansatte på tur til Lofoten for å besøke avdeling Nord. Her ble det tilbragt fire dager fylt med gode møter, nye bekjentskaper og aktiviteter både til lands og til havs.   For snart et år siden etablerte Doxacom kontor på Ballstad i Lofoten. Kollega i nord, Kristel Pedersen, kunne dermed ta vel […]

Kartlegger potensiale for grønn havenergi utenfor Mørekysten

Vindmølle. Foto

Med en stadig økende etterspørsel etter grønn energi og et fremtidig betydelig kraftunderskudd, vil Møre og Romsdal trenge store mengder ny kraft de kommende årene. Er havenergi den nye fremtidsnæringen som kan løse dette på Nordvestlandet? Dette spørsmålet har en rekke aktører på tvers av forskning og næringsliv i Møre og Romsdal gått sammen om […]

Alle på sjøen skal komme trygt hjem til jul

Årets julegave fra Doxacom går til Redningsselskapet og redningsskøyta Det Norske Veritas som er stasjonert på Ballstad i Lofoten. 2022 er året det Ålesundbaserte rådgivningsselskapet Doxacom etablerte seg i Nord-Norge. Med nyopprettet kontor på Ballstad i Lofoten fant de det naturlig å øremerke årets julebidrag til redningsskøyta Det Norske Veritas som har sin base nettopp på […]

Laksemedisin med uønskede bivirkninger?

Norge trenger inntekter og regjeringen ønsker at oppdrettsnæringen skal bidra mer. Er grunnrenteskatten riktig medisin, eller har den bivirkninger som koster mer enn den smaker? Havbruksnæringen har siden den spede starten på 70-tallet prøvet og feilet, investert og tapt, investert igjen og funnet løsninger. Gjennom mange års dyrekjøpte erfaringer har tålmodige og målbevisste pionerer og […]

Nor-Fishing 2022 – en smak av fremtidens fiskerinæring

I august var store deler av fiskerinæringen endelig samlet igjen i Trondheim. Med bærekraft i fiskerinæringen som den «grønne» tråden gjennom messen, var Nor-Fishing en arena som både utfordret og inspirerte sjømatnasjonen Norge.  Besøkende flokket til Møre og Romsdal fylkeskommune sin fellesstand for frokostseminar om kvoteutnyttelse. Foto: Nor-Fishing. Hele fire år har gått siden forrige […]