Nor-Fishing 2022 – en smak av fremtidens fiskerinæring

I august var store deler av fiskerinæringen endelig samlet igjen i Trondheim. Med bærekraft i fiskerinæringen som den «grønne» tråden gjennom messen, var Nor-Fishing en arena som både utfordret og inspirerte sjømatnasjonen Norge.  Besøkende flokket til Møre og Romsdal fylkeskommune sin fellesstand for frokostseminar om kvoteutnyttelse. Foto: Nor-Fishing. Hele fire år har gått siden forrige […]

Frokostseminar med fiskeri- og havministeren

Doxacom og NCE Blue Legasea inviterer til frokostseminar med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran under Nor-Fishing!  Hvor: Møre og Romsdal fylkeskommune sin fellesstand på Nor-Fishing, område A-112. Når: kl. 10:00-11:10, onsdag 24. august Verdens befolkning trenger å spise mer mat fra havet, men våre villfiskbestander nærmer seg maksimal utnyttelse. Samtidig er det bare rundt 60 […]

Investerer i kompetanse for regionen

Denne våren avsluttet Johanne Kjerstad (26) første kull «Talent Sunnmøre». Johanne er rådgiver bærekraft i Doxacom, og har deltatt på Næringsforeningen – Ålesundregionen sitt utviklingsprogram «Talent Sunnmøre» i et år. Gjennom seks samlinger har hun vært sammen med 21 andre unge voksne fra en rekke bransjer for å bygge nettverk og kompetanse.   Forbli en […]

Kan mobilitet langs kysten bli grønn innen 2030?

SINTEF Ålesund, ÅKP og Doxacom samlet 21. april aktører fra energisektoren til et seminar hos ÅKP. Møtet var første steg i prosjektet Nullutslippsfylket i Regionalt forskningsfond, og bygger videre på forprosjektet Doxacom ledet i fjor, hvor det ble utarbeidet et “sjøkart” for grønn energiinfrastruktur i Ålesundsregionen. Maritim sektor skal i rekordfart over på null- og […]

Doxacom etablerer seg i Nord-Norge – henter Insula-topp

Kristel Pedersen er ansatt som rådgiver og ansvarlig for Doxacom sin satsing i Nord-Norge. Fra selskapets nye kontor på Ballstad i Lofoten skal hun blant annet utnytte sin erfaring fra sjømatkonsernet Insula, et konsern som omsetter sjømat for seks milliarder kroner i det nordiske og internasjonale dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Doxacom har bygget opp en solid […]

– Utrullingen av hydrogenteknologi må opp i fart!

16. og 17. mars gikk den årlige hydrogenkonferansen ACI Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit, av stabelen i Porto, Portugal. Her var den internasjonale hydrogenbransjen samlet for å presentere og diskutere økonomiske og teknologiske innovasjoner som er nødvendige for å realisere storskala bruk av hydrogen som energibærer. – Maritim sektor blir en viktig brikke i Europas […]

Glocal Green skal vinne klimakappløpet med biometanol

Glocal Green lanserte nyleg ambisiøse planar for å produsere biometanol basert på restråstoffer frå skogen, marin industri og anna biologisk avfall. Biometanol er eit hydrogenbasert drivstoffalternativ som kan implementerast i transportsektoren allereie i dag – både på land og til sjøs. – Vårt bidrag i klimakappløpet er biometanol – eit hydrogenalternativ som kan fasast inn i dag. […]

Konkurranseparameter og inntektspotensial for Gjøsund Havn

I Gjøsundet i Giske Kommune utenfor Ålesund utvikles det et moderne og tidsriktig regionalt havneanlegg for fiskeflåten og øvrig maritim næring for Sunnmøre og i regionen ellers. Havna utvikles trinnvis i et langsiktig perspektiv der det tilrettelegges for etablering av servicebedrifter som betjener fiskeflåten og øvrig maritim næring med nødvendige anlegg som muliggjør minst mulig […]

Bærekraft i regionen – fra ord til handling

Tirsdag 8. mars inviterer Danske Bank Ålesund til frokostseminar om bærekraft i regionen! Doxacom skal sammen med Spilka Industri og PwC, være med å diskutere hvilken kraft som ligger i bærekraft, og hvordan bedriftene i regionen kan utnytte mulighetene i det grønne skiftet til sin fordel. Tid: Tirsdag 8. mars kl. 08.30 – 11.00 Sted: Danske […]

Fremtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

Fremtidig kompetansebehov er et prosjekt ledet av Møreforskning AS, i samarbeid med NCE Blue Legasea og Doxacom.   I Norge er vi i verdenstoppen når det gjelder havbruks-, fartøy- og fiskeriteknologi. Hvordan vil vår fremtidige fiskeflåte se ut? Det er nettopp dette prosjektet skal ta for seg. Dette er viktig for at vi skal fortsette og […]