Ocean Knowledge

Vi sørger for at du skiller deg ut i markedet, vi utarbeider og følger opp markedsplaner, vi bidrar til økt salg og bunnlinje, og styrker ditt omdømme overfor ansatte og omverden. 

 

Vi har dybdekunnskap om havbasert industri.

Arbeider

Doxacom PR - en ocean industry expert bedrift