LI.
FB.
IG.
Følg oss

Kartlegger potensiale for grønn havenergi utenfor Mørekysten

Med en stadig økende etterspørsel etter grønn energi og et fremtidig betydelig kraftunderskudd, vil Møre og Romsdal trenge store mengder ny kraft de kommende årene. Er havenergi den nye fremtidsnæringen som kan løse dette på Nordvestlandet? Dette spørsmålet har en rekke aktører på tvers av forskning og næringsliv i Møre og Romsdal gått sammen om å finne ut av, gjennom

— Les mer

Kartlegger potensiale for grønn havenergi utenfor Mørekysten

Med en stadig økende etterspørsel etter grønn energi og et fremtidig betydelig kraftunderskudd, vil Møre og Romsdal trenge store mengder ny kraft de kommende årene. Er havenergi den nye fremtidsnæringen som kan løse dette på Nordvestlandet? Dette spørsmålet har en rekke aktører på tvers av forskning og næringsliv i Møre og Romsdal gått sammen om

— Les mer

HØR VÅR PODCAST

Lys i alle hus