Konkurranseparameter og inntektspotensial for Gjøsund Havn

LI.
FB.
IG.
Følg oss

I Gjøsundet i Giske Kommune utenfor Ålesund utvikles det et moderne og tidsriktig regionalt havneanlegg for fiskeflåten og øvrig maritim næring for Sunnmøre og i regionen ellers.

Havna utvikles trinnvis i et langsiktig perspektiv der det tilrettelegges for etablering av servicebedrifter som betjener fiskeflåten og øvrig maritim næring med nødvendige anlegg som muliggjør minst mulig forflytning av båt og mannskap fra man starter å losse til man er klar å gå på sjøen igjen.

På oppdrag fra Gjøsund Havn og Utvikling, har Doxacom gjennomført en studie for å avdekke og beskrive potensiale og mulighetene som ligger i begrepene inntektsdrivere, konkurransekraft og bærekrafts mål i utvikling og oppbygging av en moderne havn. I tillegg til å skissere en tidslinje i et langsiktig perspektiv (20-30 år) med utviklingstrinn, prioriteringer, løpende investeringer og inntekter.

Last ned rapporten her.

 

Kontaktperson: Vibeke Hanssenrådgiver, mob: +47 957 31 345, mail: vibeke@doxacom.no

 

Andre aktuelle nyheter

Alle på sjøen skal komme trygt hjem til jul

Årets julegave fra Doxacom går til Redningsselskapet og redningsskøyta Det Norske Veritas som er stasjonert på Ballstad i Lofoten. 2022 er året det Ålesundbaserte rådgivningsselskapet

Laksemedisin med uønskede bivirkninger?

Norge trenger inntekter og regjeringen ønsker at oppdrettsnæringen skal bidra mer. Er grunnrenteskatten riktig medisin, eller har den bivirkninger som koster mer enn den smaker?