Nor-Fishing 2022 – en smak av fremtidens fiskerinæring

LI.
FB.
IG.
Følg oss
I august var store deler av fiskerinæringen endelig samlet igjen i Trondheim. Med bærekraft i fiskerinæringen som den «grønne» tråden gjennom messen, var Nor-Fishing en arena som både utfordret og inspirerte sjømatnasjonen Norge. 

Besøkende flokket til Møre og Romsdal fylkeskommune sin fellesstand for frokostseminar om kvoteutnyttelse. Foto: Nor-Fishing.

Hele fire år har gått siden forrige gang fiskerinæringen var samlet på Nor-Fishing. Etter pandemi og sosiale restriksjoner var næringen klar for en sosial og faglig møteplass, og rundt 18.000 messedeltakere fant veien til Trondheim i slutten av august.  

Den geopolitiske situasjonen med kraftmangel, krig i Europa og behovet for en stor energi- og klimaomstilling preget arrangementer, debatter og samtaler. 

Gjev pris

To av aktørene som virkelig utmerket seg i løpet av messeuken var fiskeriselskapet Bluewild og skipsdesigner Ulstein Design & Solutions, som allerede første dag stakk av med stiftelsen Nor-Fishings innovasjonspris for fartøyet «ECOFIVE».  

I juryens begrunnelse står det blant annet: «ECOFIVE (ECO-friendly Fishing Vessel) er utviklet av rederiet som setter ambisiøse krav til lavest mulig forbruk av energi, høyest mulig utnyttelse av fangsten, uttak av ernæringsverdi og høyest mulig kvalitet på sluttproduktet.» 

Bluewild har med det nye konseptet valgt å adressere flere utfordringer konvensjonelt fiskeri står overfor i dag – særlig knyttet til reduksjon av energiforbruk og 100 prosent ressursutnyttelse av fangstet råstoff.     

Bærekraftig vekst i norsk fiskeri

Utnyttelse av hele fisken var også tema på flere arrangementer gjennom messen. Onsdag 24. august arrangerte Doxacom og NCE Blue Legasea frokostseminar på Fylkesstanden til Møre og Romsdal Fylkeskommune med tittelen «Vi må spise det vi høster. Hvordan øke verdiskapingen av dagens kvoter?». 

Med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i panelet vakte arrangementet stor interesse blant både utstillere og besøkende.

Margareth Kjerstad fra C Food Norway og fiskeri– og havminister Bjørnar Skjæran under frokostseminar 24. august. Foto: Nor-Fishing. 

I tillegg til å få servert fiskekake-sandwich med tangmajones til frokost, fikk de som møtte opp høre at ministeren ble utfordret på markedsadgang, tollbarrierer, og regulatoriske føringer for økt bearbeiding og bruk av hele fisken av det øvrige panelet bestående at Margareth Kjerstad (C Food Norway), Otto Gregussen (Tveiteråsutvalget og Gregussen Fiskerirådgivning), Tore Roaldsnes (Bluewild) og ordstyrer Øyvind Olsen (Doxacom).  

Frokostseminaret tok utgangspunkt i Tveiteråsutvalgets rapport «Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien. 

Et av hovedpunktene fra diskusjonen var hvordan vi kan legge til rette for at et internasjonalt betalingsvillig marked får tilgang til høykvalitetsprodukter av fisk foredlet i Norge.  

Det ble påpekt at økt verdiskaping fra havet ikke innebærer å øke kvotene. Skal vi få flere til å spise sunn mat fra havet er vi avhengige av å satse på nye produkter i nye markeder, og vi må tenke utenfor boksen – eller fileten.  

Samlingspunkt 

Bærekraft var også et tema utenfor arrangementene, og mange utstillere hadde valgt å gjenbruke konsepter fra tidligere år. Møre og Romsdal fylke var en av de som la vekt på sirkularitet og gjenbruk, og som tidligere prydet slagordet «Eit bærekraftig sjømatfylke» fellesstanden.  

Prosjektleder for standen, Gerd Alise Steinsbu fra Doxacom, sier at de har tenkt gjenbruk i både design, møbler, print og reisverk.  

– Vi innførte konseptet vårt «Eit bærekraftig sjømatfylke» allerede i 2018, og har vært opptatt av å gjenbruke det vi kan i hele «verdikjeden» til standen, sier Steinsbu.

Møre og Romsdal fylkeskommune sin fellesstand vakte oppmerksomhet blant besøkende og juryen. Foto: Nor-Fishing 

Den populære sjømatbaren på fellesstanden til fylkeskommunen sikret en rekke besøkende til utstillerne fra Møre og Romsdal. Fellesstanden ble også nominert til årets stand under messen, og Steinsbu påpeker at høyt aktivitetsnivå, engasjement fra besøkende, og et tydelig budskap var suksesskriterier for nominasjonen.  

Selv om seieren gikk til Ranheim Paper and Board, var standen et samlingspunkt for både lokale og andre aktører, og en viktig base for de mange møringene som flokket til Trondheim. 

Totalt 14 utstillere med samarbeidspartnere stod utstilt rundt om på fellesstanden, og sikret seg nye bekjentskaper, samarbeidspartnere og kunder.  

Vi takker for denne gang, og ser frem til videre samarbeid utover høsten. Sammen skaper vi bærekraftig vekst innen de havbaserte næringene. 

 

 

Av Johanne Kjerstad, johanne@doxacom.no

Andre aktuelle nyheter
Ellen Torset i Doxacom. Foto

Doxacom styrker laget med ny rådgiver

Ellen Torset er nyansatt rådgiver i Doxacom. Hun skal blant annet bidra med merkevarebygging, markedsplanlegging og gjennomføring av arrangement på vegne av kundene, og vil

Collage. Foto

Er du klar for Nor-Fishing 2024?

Booking av stander for Nor-Fishing 2024 er i full sving. Alle standene ble revet bort på rekordtid før årets Aqua Nor, så det er lurt