Laksemedisin med uønskede bivirkninger?

Norge trenger inntekter og regjeringen ønsker at oppdrettsnæringen skal bidra mer. Er grunnrenteskatten riktig medisin, eller har den bivirkninger som koster mer enn den smaker? Havbruksnæringen har siden den spede starten på 70-tallet prøvet og feilet, investert og tapt, investert igjen og funnet løsninger. Gjennom mange års dyrekjøpte erfaringer har tålmodige og målbevisste pionerer og […]

Nor-Fishing 2022 – en smak av fremtidens fiskerinæring

I august var store deler av fiskerinæringen endelig samlet igjen i Trondheim. Med bærekraft i fiskerinæringen som den «grønne» tråden gjennom messen, var Nor-Fishing en arena som både utfordret og inspirerte sjømatnasjonen Norge.  Besøkende flokket til Møre og Romsdal fylkeskommune sin fellesstand for frokostseminar om kvoteutnyttelse. Foto: Nor-Fishing. Hele fire år har gått siden forrige […]

Frokostseminar med fiskeri- og havministeren

Doxacom og NCE Blue Legasea inviterer til frokostseminar med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran under Nor-Fishing!  Hvor: Møre og Romsdal fylkeskommune sin fellesstand på Nor-Fishing, område A-112. Når: kl. 10:00-11:10, onsdag 24. august Verdens befolkning trenger å spise mer mat fra havet, men våre villfiskbestander nærmer seg maksimal utnyttelse. Samtidig er det bare rundt 60 […]

Investerer i kompetanse for regionen

Denne våren avsluttet Johanne Kjerstad (26) første kull «Talent Sunnmøre». Johanne er rådgiver bærekraft i Doxacom, og har deltatt på Næringsforeningen – Ålesundregionen sitt utviklingsprogram «Talent Sunnmøre» i et år. Gjennom seks samlinger har hun vært sammen med 21 andre unge voksne fra en rekke bransjer for å bygge nettverk og kompetanse.   Forbli en […]

Doxacom etablerer seg i Nord-Norge – henter Insula-topp

Kristel Pedersen er ansatt som rådgiver og ansvarlig for Doxacom sin satsing i Nord-Norge. Fra selskapets nye kontor på Ballstad i Lofoten skal hun blant annet utnytte sin erfaring fra sjømatkonsernet Insula, et konsern som omsetter sjømat for seks milliarder kroner i det nordiske og internasjonale dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Doxacom har bygget opp en solid […]

– Utrullingen av hydrogenteknologi må opp i fart!

16. og 17. mars gikk den årlige hydrogenkonferansen ACI Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit, av stabelen i Porto, Portugal. Her var den internasjonale hydrogenbransjen samlet for å presentere og diskutere økonomiske og teknologiske innovasjoner som er nødvendige for å realisere storskala bruk av hydrogen som energibærer. – Maritim sektor blir en viktig brikke i Europas […]

Glocal Green skal vinne klimakappløpet med biometanol

Glocal Green lanserte nyleg ambisiøse planar for å produsere biometanol basert på restråstoffer frå skogen, marin industri og anna biologisk avfall. Biometanol er eit hydrogenbasert drivstoffalternativ som kan implementerast i transportsektoren allereie i dag – både på land og til sjøs. – Vårt bidrag i klimakappløpet er biometanol – eit hydrogenalternativ som kan fasast inn i dag. […]

Konkurranseparameter og inntektspotensial for Gjøsund Havn

I Gjøsundet i Giske Kommune utenfor Ålesund utvikles det et moderne og tidsriktig regionalt havneanlegg for fiskeflåten og øvrig maritim næring for Sunnmøre og i regionen ellers. Havna utvikles trinnvis i et langsiktig perspektiv der det tilrettelegges for etablering av servicebedrifter som betjener fiskeflåten og øvrig maritim næring med nødvendige anlegg som muliggjør minst mulig […]

Bærekraft i regionen – fra ord til handling

Tirsdag 8. mars inviterer Danske Bank Ålesund til frokostseminar om bærekraft i regionen! Doxacom skal sammen med Spilka Industri og PwC, være med å diskutere hvilken kraft som ligger i bærekraft, og hvordan bedriftene i regionen kan utnytte mulighetene i det grønne skiftet til sin fordel. Tid: Tirsdag 8. mars kl. 08.30 – 11.00 Sted: Danske […]

Fremtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

Fremtidig kompetansebehov er et prosjekt ledet av Møreforskning AS, i samarbeid med NCE Blue Legasea og Doxacom.   I Norge er vi i verdenstoppen når det gjelder havbruks-, fartøy- og fiskeriteknologi. Hvordan vil vår fremtidige fiskeflåte se ut? Det er nettopp dette prosjektet skal ta for seg. Dette er viktig for at vi skal fortsette og […]