Investerer i kompetanse for regionen

Talent Sunnmøre. Foto: Andreas Solbakken, Oclin.   Denne våren avsluttet Johanne Kjerstad (26) første kull «Talent Sunnmøre». Johanne er rådgiver bærekraft i Doxacom, og har deltatt på Næringsforeningen – Ålesundregionen sitt utviklingsprogram «Talent Sunnmøre» i et år. Gjennom seks samlinger har hun vært sammen med 21 andre unge voksne fra en rekke bransjer for å bygge nettverk […]

Doxacom etablerer seg i Nord-Norge – henter Insula-topp

Kristel Pedersen er ansatt som rådgiver og ansvarlig for Doxacom sin satsing i Nord-Norge. Fra selskapets nye kontor på Ballstad i Lofoten skal hun blant annet utnytte sin erfaring fra sjømatkonsernet Insula, et konsern som omsetter sjømat for seks milliarder kroner i det nordiske og internasjonale dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Doxacom har bygget opp en solid […]

– Utrullingen av hydrogenteknologi må opp i fart!

16. og 17. mars gikk den årlige hydrogenkonferansen ACI Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit, av stabelen i Porto, Portugal. Her var den internasjonale hydrogenbransjen samlet for å presentere og diskutere økonomiske og teknologiske innovasjoner som er nødvendige for å realisere storskala bruk av hydrogen som energibærer. – Maritim sektor blir en viktig brikke i Europas […]

Glocal Green skal vinne klimakappløpet med biometanol

Glocal Green lanserte nyleg ambisiøse planar for å produsere biometanol basert på restråstoffer frå skogen, marin industri og anna biologisk avfall. Biometanol er eit hydrogenbasert drivstoffalternativ som kan implementerast i transportsektoren allereie i dag – både på land og til sjøs. – Vårt bidrag i klimakappløpet er biometanol – eit hydrogenalternativ som kan fasast inn i dag. […]

Konkurranseparameter og inntektspotensial for Gjøsund Havn

I Gjøsundet i Giske Kommune utenfor Ålesund utvikles det et moderne og tidsriktig regionalt havneanlegg for fiskeflåten og øvrig maritim næring for Sunnmøre og i regionen ellers. Havna utvikles trinnvis i et langsiktig perspektiv der det tilrettelegges for etablering av servicebedrifter som betjener fiskeflåten og øvrig maritim næring med nødvendige anlegg som muliggjør minst mulig […]

Bærekraft i regionen – fra ord til handling

Tirsdag 8. mars inviterer Danske Bank Ålesund til frokostseminar om bærekraft i regionen! Doxacom skal sammen med Spilka Industri og PwC, være med å diskutere hvilken kraft som ligger i bærekraft, og hvordan bedriftene i regionen kan utnytte mulighetene i det grønne skiftet til sin fordel. Tid: Tirsdag 8. mars kl. 08.30 – 11.00 Sted: Danske […]

Fremtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

Fremtidig kompetansebehov er et prosjekt ledet av Møreforskning AS, i samarbeid med NCE Blue Legasea og Doxacom.   I Norge er vi i verdenstoppen når det gjelder havbruks-, fartøy- og fiskeriteknologi. Hvordan vil vår fremtidige fiskeflåte se ut? Det er nettopp dette prosjektet skal ta for seg. Dette er viktig for at vi skal fortsette og […]

Kurs i presentasjonsteknikk med Jannicke Farstad

Jannicke Farstad har i samspill med ÅKP utviklet et kurs i presentasjonsteknikk foran kamera. Dette blir nå gratis tilgjengelig for ansatte i medlemsbedrifter innen GCE Blue Maritime Cluster. Kurset er finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune i samarbeid med GCE Blue Maritime Cluster. På kurset lærer du blant annet: Hva du bør tenke på/forberede før […]

Johanne Kjerstad skal øke næringslivets kompetanse på bærekraft

Doxacom styrker ESG-kompetansen: For å imøtekomme behovet fra de havbaserte næringene styrker Doxacom laget og spisskompetansen på bærekraft. 1. mars begynner Johanne Kjerstad som rådgiver innen bærekraft i Doxacom. Hun er 26 år, er oppvokst i Ålesund, og kommer fra NTNU som rådgiver innen havrom, energi og bærekraft.   Nye spilleregler – strengere krav – Morgendagens […]

Hva er din beste historie akkurat nå?

Jeg er sikker på at det er en veldig god grunn til at din bedrift finnes. Jeg tror også at dere bidrar med noe bra til verden, og at dere har mange fine folk som jobber hos dere. Men, hvordan skal dere få andre til å bli klar over dette? Hva er den beste historien […]